Skolhälsovård

Humanresurs är ansvarig för Västanåskolans elevhälsa.

Vår skolsköterska heter Brita Edberg och henne når man på telefonnummer: 0660-29 98 34

Information från Brita

Mässling