Skolhälsovård

Previa är ansvarig för Västanåskolans elevhälsa.

Vår skolsköterska heter Karin Forsberg-Selin och henne når man på: 0660-860 16 eller karin.forsbergselin@previa.se

Information från Skolhälsovården

Previa

Kontaktinformation

Mässling