Skolskjuts

Enligt skollagen får elever skolskjuts till närmaste kommunala skola om färdvägen till skolan från hemmet överstiger 2 km (F-2) eller 3 km (3-6). De som väljer en annan skola får inte garanterat skolskjuts. I bidragsbeloppet som Västanåskolan får från Örnsköldsviks kommun ingår inte kostnaden för skolskjuts. Vi tycker dock att det är viktigt att erbjuda skolskjuts för de barn som är i behov av det.

Elever som bor närmare än 2 km från Västanåskolan har inte rätt till skolskjuts. Vi garanterar skolskjuts för övriga barn i närområdet, samt från Bjästa busstation. Vi kan dock inte garantera skolskjuts för nya elever som bor utanför närområdet, men vi försöker givetvis att få ihop skjutsarna inför varje läsår. Om en eller båda vårdnadshavarna flyttar utanför rutten kan inte skolskjuts garanteras, utan måste i varje enskilt fall kommuniceras med styrelsen.

Skolan har två minibussar som hämtar och lämnar barnen som åker skolskjuts.