Förskolan

Västanå Förskola är en fristående förskola.

Förskolan är för barn i åldrarna 1-5 år. För att tillgodose barnens intressen och utveckling är förskolan uppdelad i två avdelningar: 1-3 åringarna som är på nedervåningen, och 4-5 åringarna som är på övervåningen.

Vi är ofta ute i vår fina närmiljö. Vi gör utflykter till skogen där det finns flera spännande platser och föremål att utforska. När vädret tillåter äter vi även lunch och mellanmål ute.

Inriktning

Ansökan om plats

Örnsköldsviks kommun administrerar både avgiften och placering. Den som behöver plats vid Västanå Förskola kontaktar Bildningsförvaltningen i Örnsköldsviks kommun på tel: 0660-88000 eller gå in via kommunens hemsida och fyll i blankett.

Urvalsregler

Västanå förskola är öppen för alla. I den bästa av världar skulle vi kunna erbjuda alla barn plats. Dessvärre har vi inte den möjligheten. För att säkerställa ett korrekt intagningsförfarande har vi urvalsregler, godkända av Skolinspektionen, och intagningsprinciper som vi följer.

Kötid är det som är den huvudsakliga grunden för urval inför erbjudande av plats i förskolan. Urvalsgrunder vid fler sökande än platser till förskolan:

  1. Syskonförtur. Syskonförtur omfattar barn som har ett äldre syskon som går i Västanå förskola eller i Västanåskolan. Syskonförturen gäller för barn som lever i samma familj och bor på samma folkbokföringsadress.
  2. Geografisk närhet. Fristående förskolor ska vara öppna för alla barn. Men om det finns fler sökande barn än tillgängliga platser får dock förskolan (enligt Skolinspektionen) göra ett urval utifrån s.k.”närhetsprincipen” vilket kan leda till att barn som är folkbokförda i närområdet får förtur om det finns flera barn i kö med samma kötid.

Barn som av fysiska, psykiska eller andra särskilda skäl behöver plats i förskola för sin utveckling har förtur till plats enligt kapitel 8, §7 i skollagen.