Förskolepersonal 2020/21

Förskollärare:

Niklas Berglund, Therese Eneroth, Lovisa Söderberg, Emelie Westman

 

Barnskötare:

Britta Liljeström, Elin Mellin, Iuliana Mares

 

Rektor:

Sara Ebbeståhl, rektor@vastanaskolan.se