Skolskjuts

Enligt skollagen får elever skolskjuts till närmaste kommunala skola om färdvägen till skolan från hemmet överstiger 2 km (F-2) eller 3 km (3-6). De som väljer en annan skola får inte garanterat skolskjuts. I bidragsbeloppet som Västanåskolan får från Örnsköldsviks kommun ingår inte kostnaden för skolskjuts. Vi tycker dock att det är viktigt att erbjuda skolskjuts för de barn som är i behov av det.

Skolskjuts erbjuds i möjligaste mån för barn i närområdet. Om en eller båda vårdnadshavarna flyttar utanför rutten kan inte fortsatt skolskjuts garanteras, utan måste i varje enskilt fall kommuniceras med styrelsen.

Elever som bor närmare än 2 km från Västanåskolan har inte rätt till skolskjuts.

Skolan har två minibussar som hämtar och lämnar barnen som åker skolskjuts vid hemmet eller anvisad uppsamlingsplats. Om vägen bedöms vara i så dåligt skick delar av året att vi riskerar att köra fast med bussen, måste barnet själv ta sig till avtalad plats.

Vi behöver alla hjälpas åt för att skjutsarna ska fungera så bra som möjligt. Glöm inte bort att det är en förmån, ingen rättighet. Några förhållningsegler:

  • Barnen ska vara färdiga och stå ute när bussen kommer. Bussen väntar inte.
  • Grundregeln är enbart hämtning och lämning hos vårdnadshavare. Har barnet växelvis boende och hämtas/lämnas på olika platser, ska detta vara efter ett fast schema, t.ex. varannan vecka. Ändringar samma dag medför problem för resten av barnen på samma tur som aldrig vet när bussen dyker upp pga ändrade rutter.
  • Alla eventuella förändringar måste meddelas senast dagen innan. Mobiltelefonanvändning vid bilkörning är förbjudet, och vi vill alla att våra chaufförer ska kunna koncentrera sig på bilkörningen.
  • Inga skjutsningar hem till kompisar boende längs en annan tur är möjligt. Hämtning/lämning sker enbart längs ordinarie rutt för bussen.
  • Vid sjukdom eller annan anledning till att barnet inte ska åka måste chauffören meddelas.