Förskolepersonal 2022/23

Förskollärare:

Niklas Berglund, Therese Eneroth, Lovisa Söderberg, Emelie Westman

 

Barnskötare:

 Elin Mellin, Rebecca Schill

 

Rektor:

Sara Ebbeståhl, rektor@vastanaskolan.se